Präst

Prästen finns till för människorna och möter dem i olika livssituationer. Prästen lyssnar, ber och diskuterar med människor som behöver hjälp.

Ung kvinna med prästskjorta och svart tröja bläddrar i bibel.

Till prästens uppgifter i församlingen hör att förrätta gudstjänst, dop, jordfästning och vigsel samt att leda konfirmandarbetet. Prästen utför sitt arbete till exempel i kyrkan, på läger, i skolor, i sjukhus och i köpcentrum.

Därför valde de prästyrket

En film om att bli präst.

Prästens utbildning

Utbildning till teologie magister ges vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi och filosofiska fakulteten vid Östra Finlands universitet. Teologie kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen 120 sp (totalt 300 sp).

Studier som ger rätt att vara präst i Evangelisk-lutherska kyrkan kan avläggas vid:

Så här kan prästens arbetsvardag se ut

Johanna och Kristian berättar varför de tycker att arbetet som präst är meningsfullt.

Tillbaka till toppen