Övriga yrken i kyrkan

I kyrkan behövs yrkeskunniga från många olika branscher. Det finns en mångfald av befattningar inom allt från förvaltnings- och ekonomiskötsel till kommunikation, datateknik, fastighetsskötsel och underhåll av begravningsplatser.

Till de här uppgifterna söker kyrkan och församlingarna personer med samma utbildning som till motsvarande jobb inom andra sektorer. Inom kyrkan arbetar bland annat ekonomie magistrar, politices magistrar, tradenomer, datanomer, merkonomer, byggnadsingenjörer, journalister, medianomer och hortonomer. Särskilt i stora församlingar och inom kyrkans centralförvaltning finns också jurister.

Behörigheten för uppgifter som inte består av andligt arbete bestäms enligt uppgiftens innehåll. De anställda förutsätts inte ha avlagt studier i teologi eller kyrkligt arbete, men ofta räknas det som merit att man känner till kyrkan och församlingsarbetet.

En person filmar två församlingsanställda som håller en andakt.

Till trädgårds- och begravningsplatsarbetarens arbete hör skötsel av begravningsplatser och grönområden, till exempel gräsklippning, bevattning, skötsel av gångar, anläggning av nya gräsmattor och planteringar samt gravskötsel. Här ingår ofta olika arbeten med maskiner och maskinunderhåll.

Församlingsvärden planerar matservicen vid församlingens evenemang och skaffar matvaror. Värden ställer i ordning serveringen vid församlingens olika tillställningar.

Församlingsmästarens/specialyrkesmannens uppgifter anknyter till fastighetsskötsel. Till uppgifterna hör olika underhålls- och renoveringsarbeten, till exempel reparationer, uppföljning av fastigheternas skick och städning. Till underhållet av områdena utomhus hör bland annat snöarbete samt skötsel av gräsmattor och begravningsplatser.

Ekonomichefen följer upp och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning. Ekonomichefen svarar för beredning av budget och bokslut, ekonomiplanering, kostnadskalkylering och upphandling.

Byråsekreterarens/kanslistens viktigaste uppgift är kundservice. Hen sköter bokningar i anslutning till dop, vigsel och jordfästning samt sköter ärenden som rör befolkningsregistret. Till arbetet hör också många slags administrativa uppgifter.

Kommunikatören/informatören förmedlar information om församlingen och dess verksamhet. Hen skriver pressmeddelanden och webbnyheter, uppdaterar församlingens webbsidor samt gör broschyrer och annonser. Hen ansvarar också för den interna informationen i församlingen och informerar om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets beslut.

Till uppgifterna kan också höra att fotografera och filma olika evenemang i församlingen. I arbetet används ofta olika program för bildhantering, layout och videoredigering.

Kommunikatörer har olika utbildningsbakgrund. Kommunikation kan studeras som huvudämne eller biämne vid universitet och öppna universitet. Kunskaper i kommunikation och media kan förvärvas genom andra stadiets yrkesexamen eller delar av examen. På yrkeshögskolenivå är det möjligt att avlägga examen inom kultur- och mediebranschen, medianom (YH).

Tillbaka till toppen