Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare tänder ljus i kyrkan.

Kyrkvaktmästaren tar emot dem som kommer till församlingens evenemang och tar hand om de praktiska arrangemangen.

Till arbetet hör att ställa i ordning utrymmena inför gudstjänster, dop, vigslar eller jordfästningar. I en del församlingar sköter kyrkvaktmästaren också vaktmästaruppgifter. 

Utbildning

Utbildningen till kyrkvaktmästare är en yrkesexamen i församlings- och begravningsservice (150 kompetenspoäng). Utbildningens kompetensområde för församlingstjänst utvecklar det specialkunnande som behövs i arbetet.

På svenska ordnas utbildningen till kyrkvaktmästare av STEP-utbildning.

Läs mer:

Tillbaka till toppen