Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare tänder ljus i kyrkan.

Kyrkvaktmästare tar emot dem som kommer till församlingens evenemang och tar hand om de praktiska arrangemangen.

Till arbetet hör att ställa i ordning utrymmena inför gudstjänster, dop, vigslar eller jordfästningar. I en del församlingar sköter kyrkvaktmästaren också vaktmästaruppgifter.

Karita och Tommy jobbar som kyrkvaktmästare i Borgå. I videon berättar de vad som får deras jobb att kännas meningsfullt.

Utbildning till kyrkvaktmästare

Utbildningen till kyrkvaktmästare är en yrkesexamen i församlings- och begravningsservice (150 kompetenspoäng). Utbildningens kompetensområde för församlingstjänst utvecklar det specialkunnande som behövs i arbetet.

På svenska ordnas utbildningen till kyrkvaktmästare av STEP-utbildning.

Tillbaka till toppen