Församlingsvalet+

Församlingsval hålls vart fjärde år. I självständiga församlingar utses förtroendevalda till kyrkofullmäktige. I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

Senaste församlingsval förrättades hösten 2022 och följande val förrättas 2026. Mer statistik från valet 2022 hittar du på Kyrkans forskning och utbildnings webbplats. Mer statistik från valet 2022 hittar du på Kyrkans forskning och utbildnings webbplats. (på finska).

Tillbaka till toppen