Anvisningar

På den här sidan presenteras anvisningar som används i församlingarnas förvaltning.
Anvisningarna är inte bindande, men redogör för vilken lagstiftning som ska tillämpas och vilka förfaringssätt som konstaterats vara smidiga och kan rekommenderas. Publikationerna är inte tillgängliganpassade.

Tillbaka till toppen