Budget 2024

Kyrkomötet har 9.11.2023 godkänt budgeten för kyrkans centralfond för 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2024-2026. Ändringar i kyrkomötets beslut i kyrkostyrelsens proposition har antecknats med röd text i denna handling: Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

Ekonomiutskottets betänkande 6a/2023

Läs mer (publicerad 9.11.2023): Kyrkomötet godkände centralfondens budget – återuppbyggnaden av Kiihtelysvaara kyrka fick en halv miljon euro

Tillbaka till toppen