Kopieringsavtal med Kopiosto

Kopiosto ry är en upphovsrättsorganisation som kan bevilja tillstånd att använda upphovsrättsskyddat material i församlingens verksamhet genom fotokopiering, utskrift, projicering eller digital kopiering.

Kyrkostyrelsen och Kopiosto har förhandlat fram ett treårigt rekommendationsavtal för perioden 2024 – 2026. När församlingen använder detta rekommendationsavtal, får församlingen dra nytta av en minskning på 13 % av den ersättning som ska betalas.

Om församlingen har ett befintligt kopieringsavtal med Kopiosto kommer det automatiskt att fortsätta på obestämd tid, såvida inte församlingen önskar säga upp det.

I februari varje år skickar Kopiosto en faktura till församlingen för kopieringsavtalet, fakturerad på grundval av avgiften per medlem. Avgiften per medlem är 16,7 cent 2024, 17,1 cent 2025 och 16,9 cent 2026. Den lägre avgiften för 2026 beror på en så kallad forskningsrabatt på 5 %, dvs. under 2026 kommer en undersökning att genomföras bland församlingarna för att fastställa mängden och kvaliteten på det material som ska kopieras, på grundval av vilken Kopiosto kommer att fastställa avgiftsnivåerna från och med 2027 och framåt.

Se rekommendationsavtal (tillkommer senare)

Se licensvillkor

Se Kopiostos webbsidan

Kyrkostyrelsens cirkulär kommer också att publiceras i december på saken.

Tillbaka till toppen