Lagstiftning som ska tillämpas i församlingarnas förvaltning

De viktigaste lagbestämmelserna för den kyrkliga förvaltningen finns i kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023). Det finns en egen webbsida som behandlar dessa. Där finns närmare information bland annat om den nya kyrkolagens och kyrkoordningens behandlingsskeden och ikraftträdande.

Utöver kyrkolagstiftningen tillämpas på det sätt som anges i kyrkolagen också de allmänna förvaltningsrättsliga principerna och förvaltningslagarna, bland annat förvaltningslagen (434/2003), offentlighetslagen (621/1999) och språklagen (423/2003). Mera information om lagstiftning inom olika områden och branscher finns också på respektive områdes egna sidor.

Tillbaka till toppen