Hyppää sisältöön

Omsorgsarbetet

Särskilda tyngdpunkter i arbetet är:

  • konfirmandundervisning för personer med funktionsnedsättning.
  • stöd i kris- och sorgearbete.
  • utbildning i bemötande och etik för församlings- och omsorgspersonal.

Omsorgsprästen arbetar för att öka medvetenheten om människors olikheter och stärka gemenskapen så att intellektuell funktionsnedsättning eller funktionsvariationer inte skall bli till ett handikapp i församlingssammanhang.

De viktigaste arbetsformerna tillsvidare är besök, andakter, själavård, gudstjänster, konfirmandarbete samt information och utbildning för anställda och frivilliga. För det reser omsorgsprästen runt i stiftet i viss mån, håller andakter, sångstunder på dagcenter och arbetscentraler, har tid för enskilda samtal och gör besök i specialklasser.

En annan viktig del av arbetet är att leta reda på och stöda produktionen av hjälpmedel, som till exempel undervisningsvideor, teckenstöd, lättlästa texter, utveckling av metoder och material för församlingsarbetet.

Omsorgsskriftskola

Konfirmandundervisningen är en viktig hållplats i en människas andliga mognadsprocess. Det är viktigt att alla får gå i skriftskola på egna villkor. Därför finns det olika former av skriftskola. Skriftskolundervisning för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är en utmaning för den traditionella konfirmandundervisningen. Under många år har det därför ordnats skriftskolor för unga människor med speciella utmaningar. Vi talar om specialskriftskola, upplevelseskriftsola, omsorgsskriftskola eller anpassad skriftskola. Alla dessa namn passar bra in på grundidén för denna form av skriftskola: den är anpassad till de förutsättningar och möjligheter som konfirmanden har. Den fokuserar t ex mera på upplevelsen och på learning by doing i stället för verbal inlärning. Målet är att lyckas som den speciella människa man är. Och för det krävs det ibland lite extra stöd och omsorg.

Själva skriftskolan arrangeras för det mesta som läger på en lägergård, men också i skolor eller som dagskriftskolor. Vi tar hänsyn till de specialbehov som finns, behovet av handikapvänlighet, behovet av assistent, förmågan att inhämta kunskap, och andra specialarrangemang. Vi strävar efter en trygg och tillåtande miljö med element som upprepas varje dag på samma sätt, som t.ex. firandet av nattvard. Eftersom konfirmanderna kan ha mycket olika behov, varierar innehåll och metoder i specialskriftskolan mycket. Kontakten med vårdnadshavaren, diskussion och stöd hemifrån är också viktiga.

Vi strävar till att omsorgsskriftskolan trots behov av extra arbetskraft inte skall bli dyrare för deltagarna än en vanlig skriftskola. Här spelar hemförsamlingarna en viktig roll. I mån av möjlighet skall konfirmanden också delta i sin hemförsamlings evenemang.

Målet med skriftskolan är konfirmation. Konfirmation är ingen “sluttent” utan en livets fest. Konfirmation är uttryck för den bekräftelse, det Guds “ja” till sin skapelse som hela kyrkan har som sitt centrum.

Tag kontakt

omsorgspräst
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Omsorgspräst i Svenskfinland

Redigerad