Hyppää sisältöön

Kyrkans tillgänglighetsprogram

Endast en kyrka som är öppen för alla är en trovärdig Kristi kyrka. Därför är tillgänglighet och hinderfrihet något som kyrkan ständigt bör arbeta för. Hinder för inkludering kan finnas i den fysiska miljön, i strukturer, praxis, kommunikation eller attityder. Att ta bort dem kräver systematiskt och kontinuerligt arbete.

kom – Kyrkans tillgänglighetsprogram

Kyrkans tillgänglighetsprogram omfattar de teologiska grunderna för tillgänglighet samt konkreta sätt att undanröja hinder för inkludering.

kom – Kyrkans tillgänglighetsprogram

(html-version för textwebbläsare)

Tillgänglighet i kyrkan

Tillgänglighet i kyrkan har sin grund i teologins kärna. Till kyrkans väsen hör att inkludera alla.

Kyrkan är en del av samhället, statlig lagstiftning gäller även för kyrkan och församlingarna. Offentliga tjänster i samhället ska utformas för att passa alla och miljön ska vara tillgänglig.

Aktivt delaktig

Aktivt delaktig kompletterar kyrkans tillgänglighetsprogram kom. Handlingsprogrammet hjälper oss att bygga en kyrka för alla. Kärnan i programmet är jämlikhet, delaktighet och tillämpat till lokala förhållanden mottot: ”Inget om oss utan oss”.

En kyrka för alla röjer hindren i den fysiska tillgängligheten, kommunikationen, förståelsen, informationen, verksamheten och attityderna.

Målet för den tillgängliga kyrkan nås när utvecklingen görs tillsammans med personer med funktionsnedsättningar. Kyrkan är trovärdig som Kristi kyrka om den är öppen för alla.

Bilagor

Redigerad