Hyppää sisältöön

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla ska ha samma möjligheter att delta och vara delaktiga oberoende av till exempel funktionsnedsättningar, minoritetstillhörighet, språk, kommunikationssätt eller begränsade ekonomiska resurser.