Hyppää sisältöön

Romerna i kyrkan

Religionen är viktig för de flesta romer. Många romer hör till de fria kyrkorna, men många är också medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Kyrkostyrelsen har en delegation vid namnet Romerna och kyrkan. Dessutom produceras varierande material för de församlingsanställdas arbete bland romerna. Delar ur Bibeln och katekesen har översatts till romani.

Tag kontakt

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa

Redigerad