Hyppää sisältöön

Kyrkans pris

Kyrkan beviljar pris till aktörer och verksamhet som på olika sätt främjar det kristna budskapet och värderingar som hör samman med kristen tro.

Kyrkan delar ut pris inom olika områden

Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling

Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling inrättades för att främja jämställdhet och likabehandling både i kyrkans egen verksamhet och i samhället i stort.

Kyrkans kulturpris

Kyrkostyrelsen delar årligen ut kyrkans kulturpris för en kulturgärning eller konstnärlig verksamhet betydande för det kristna budskapet.

Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott

Kyrkostyrelsens plenum delar årligen ut kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott. Utmärkelsen ges till exempel för arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott.

Kyrkans kommunikationspris

Kyrkostyrelsen delar var annat år ut kommunikationspriset till en aktör som på ett förtjänstfullt sätt för fram det kristna budskapet, kristen kunskap eller livsvärden som är förenliga med den kristna tron.

Axplock

Evenemang