Hyppää sisältöön

Kyrkans mål för regeringsprogrammet 2023

Kyrkans mål för regeringsprogrammet (pdf)

 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands mål för regeringsprogrammet 2023:
Ett kriståligt samhälle – trygghet, hopp och tillit i människornas vardag

Coronapandemin, kriget i Ukraina, klimatkrisen och naturförlusten samt det försämrade ekonomiska läget har fört oss som samhälle till de grundläggande mänskliga och samhälleliga frågorna. Tron på en bra framtid sätts på prov när grunderna för vår hälsa, säkerhet och ekonomi är hotade. Våra värderingar och val ställs inför utmaningar.

Den viktigaste uppgiften under följande valperiod är att stärka människornas tillit och framtidstro. Vi måste ta rygg på ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där vi tar hand om alla som behöver hjälp och bär ansvar för vår gemensamma skapelse.

Kyrkan skapar genom sitt arbete trygghet, hopp och tillit i finländarnas vardag. Detta framhävs särskilt i krissituationer i samhället. Att stärka den psykiska kriståligheten hör till församlingarnas grundläggande arbete. Dess betydelse har också beaktats i säkerhetsstrategin för samhället. 

Sju mål för regeringsprogrammet

  1. Minskad ojämlikhet stärker samhällsfreden
  2. Satsningar på de ungas välbefinnande skapar framtidstro
  3. En balanserad regional utveckling bygger upp förtroende
  4. Religionsfriheten ger trygghet och hopp i människors liv
  5. Religiös läskunnighet stärker den ömsesidiga förståelsen
  6. Främjandet av rättvisa och solidaritet skapar en tryggare värld
  7. Främjandet av en klimathållbar livsstil är grunden för välfärd

Läs mera om målen.

 

Regeringspartierna bjöds in till kyrkans värdediskussion 28.2.2023

YouTube-video

Redigerad