Hyppää sisältöön

Församlingsvalet

Församlingsval hålls vart fjärde år. I självständiga församlingar utses förtroendevalda till kyrkofullmäktige. I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

Nästa församlingsval hålls på hösten 2022.

Valhandlingar, skriftliga anvisningar, videoanvisningar och mallar för både protokoll och kungörelser finns tillgängliga för församlingarna och valnämnderna på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Information för väljare, kandidater, valmansföreningarnas grundare och medierna finns på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Redigerad