Hyppää sisältöön

Församlingsvalet

Församlingsval hålls vart fjärde år. I självständiga församlingar utses förtroendevalda till kyrkofullmäktige. I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

Nästa församlingsval hålls på hösten 2022.

Valhandlingar, skriftliga anvisningar och videoanvisningar finns tillgängliga för församlingarna och valnämnderna på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Mallar för kungörelser och protokoll för valnämnden finns på intranätet Sacrista, på sidan Förvaltning och ekonomi – Församlingsförvaltning – Församlingsval 2022 – Protokollmallar för valnämnden (kräver inloggning).

Information för väljare, kandidater, valmansföreningarnas grundare och medierna finns på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Redigerad