Hyppää sisältöön

Församlingarnas skogar

Församlingarnas skogar utgör ett betydande kollager. De evangelisk-lutherska församlingarna i Finland äger totalt cirka 160 000 hektar skog.

Två stapeldiagram, trädslag och trädbeståndets ålder, samt fastigheternas skogsareal per kommun utmärkta på Finlands karta.
Stödmaterial för upphandling av skogsbruksplaner i församlingarna

Tapio Palvelut Oy:s material för upphandling och konkurrensutsättning av församlingarnas skogsbruksplaner (4.4.2022).

Kyrkostyrelsen lät 2020 Naturresursinstitutet (LUKE) utreda de församlingsägda skogarnas funktion som kolsänkor och kollager. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan dra nytta av uppgifterna i sina planer och beslut som gäller skötsel och användning av skogarna.

Skogarnas kolbindning och kollager samt deras utveckling i de skogsfastighetshelheter som förvaltas av församlingarna.

I projektet framtogs ett kalkylmässigt värde för ökning av kolsänkan, dvs. hur mycket kolsänkan kan ökas i förhållande till jämförelsenivån. Resultat enligt församling kan man bekanta sig visuellt Kyrkostyrelsens statistiktjänstÖppna länk i ny flik.

Läs nyheten om Naturresursinstitutets utredning (23.4.2021).

 

 

Redigerad