Hyppää sisältöön

 


KyrkTAK 2022-2024

9.5.2022

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022-2024 har publicerats i pdf-format. Avtalsboken publiceras i maj.


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 4/2022 har utkommit

27.4.2022

Cirkulär innehåll: Tillägg till förtroendemannakurserna

Läs cirkulär 4/2022


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 3/2022 har utkommit

5.4.2022

Cirkulär innehåll: Preciseringar gällande ikraftträdandet av bestämmelserna i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024

Läs cirkulär 3/2022


KyrkTAK 2022–2024 har godkänts

21.3.2022

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Grundlönerna höjs med 2,0 procent det första året av avtalsperioden fr.o.m. 1.6.2022. Det allmänna lönesystemets erfarenhetstilläggstabell har också justerats fr.o.m. 1.6.2022. Konsekvenserna av familjeledighetsreformen har genomförts i KyrkTAK fr.o.m. 1.8.2022. Förhandlingar om lönerna för det andra avtalsåret förs före den 31.12.2022. Flera textändringar har gjorts i avtalet. Se mer detaljerad beskrivning via länkarna nedan:


Förhandlingsresultat för kyrkan

3.3.2022

Kyrkans huvudavtalsparter nådde förhandlingsresultat vid de förhandlingar som nyss avslutades.  Härnäst samlas parternas förvaltningar för att bedöma resultatet. Delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk sammanträder måndagen 7.3.2022 kl. 16.

När alla parters förvaltningar har godkänt förhandlingsresultatet publiceras avtalets detaljerade innehåll.

Kyrkans arbetsmarknadsverk kommer att ordna fyra informationstillfällen via Teams, varav ett är svenskspråkigt. Vid informationstillfällena presenteras huvudpunkterna i avtalet. Vi meddelar tidpunkterna för tillfällena så fort det är möjligt.


Nya modeller för tjänsteinstruktioner

1.2.2022

Kyrkostyrelsen har fastställt nya modellinstruktioner för församlingarnas bruk. Det finns två nya modellinstruktioner. Den ena är avsedd för sådana tjänster inom andligt arbete för vilka kyrkostyrelsen har fastställt den examen som utgör behörighetsvillkor. Den andra modellen är avsedd för sådana tjänster för vilka examen som utgör behörighetsvillkor inte har fastställts. Läs mer i cirkuläret 1/2022.


Avtalsförhandlingarna inleddes

24.1.2022

Avtalsförhandlingarna om Kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal inleddes 19.1.2022 med den kyrkliga sektorns huvudavtalsorganisationer. Förhandlingarna framskrider enligt den gemensamma arbetsplanen och målet är att förhandlingsresultatet ska kunna nås innan den nuvarande avtalsperioden går ut 28.2.2022.


Alla nyheter och meddelanden