Meny

Hyppää sisältöön

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2021 har utkommit

12.1.2021

Cirkulär innehåll:

  1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2021
  2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2021

Läs cirkulär A1/2021


Extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

21.12.2020

Denna jul tillämpas första gången bestämmelsen som ger tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid möjlighet att få en extra ledig dag för arbete som utförts under en söckenhelg. Här ser du hur den nya bestämmelsen tillämpas.


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A13/2020 har utkommit

15.12.2020

Cirkulär innehåll:

  1. Förtroendemannautbildning 2021
  2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2021
  3. Kirteko-möten 2021

Läs cirkulär A13/2020


Aktualitetsenkäten 2020

26.11.2020

Med Aktualitetsenkäten 2020 utreder Kyrkans arbetsmarknadsverk hur församlingarna som arbetsgivare och arbetsgemenskaper har klarat av detta år, vilka utmaningar coronapandemin har medfört och vilka åtgärder som vidtagits för att svara på utmaningarna. Enkäten har i dag skickats per e-post till de löneombud som sköter arbetsgivarkontakterna mellan KyA och församlingarna. Vi ber om ett svar per församlingsenhet och hoppas att det löneombud som besvarar enkäten även utreder synpunkterna hos de övriga i ledningsgruppen. Enkäten kan besvaras till 7.12.2020. Enkätresultaten publiceras i början av 2021. Mera information om enkäten: kit@evl.fi


Maximiantalet arbetstimmar enligt den nya arbetstidslagen

24.11.2020

I den nya arbetstidslagen har regleringen av maximiantalet övertidstimmar slopats. I stället anges arbetstagarens maximala totalarbetstid. Arbetstagarens arbetstid inbegripet övertidsarbete får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av 4 månader. Läs mer i cirkuläret A12/2020.


Förkortningen av arbetstiden vid årsskiftet

24.11.2020

Förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet slopas vid kommande årsskifte. Den nya arbetstiden blir i allmän arbetstid 38 timmar 15 minuter och i kontorsarbetstid 36 timmar 15 minuter. För deltidsanställda förkortas arbetstiden enligt deltidens förhållande till full arbetstid. Den nya arbetstiden börjar tillämpas från den period som inleds före årsskiftet och sträcker sig över årsskiftet till 2021. Läs mer i cirkuläret A12/2020.


Kompetens och examina för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete

30.10.2020

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan säkerställa den kompetens som behövs för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete genom att vid valet av personer till tjänster eller uppgifter prioritera sådana som har en lämplig yrkesinriktad examen på andra stadiet.

Cirkulär A11/2020


Alla nyheter och meddelanden