Hyppää sisältöön

 


Beskattningsvärden för naturaförmåner och resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2022

8.12.2021

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A9/2021 har utkommit. Cirkulär innehåll:

  1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2022
  2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2022

Läs cirkulär A9/2021


 

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A8/2021 har utkommit

18.11.2021

Cirkulär innehåll:

  1. Förtroendemannautbildning 2022
  2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2022

Läs cirkulär A8/2021


Sammanjämkning av löner för församlingens personal vid en församlingssammanslagning

14.10.2021

Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna har för församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna utarbetat en gemensam allmän anvisning om de arrangemang som gäller personalens ställning vid församlingssammanslagningar.

Läs cirkulär A7/2021


Ställningstagande av kyrkans huvudavtalsparter för att främja vaccinationstäckningen

1.10.2021

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för de anställdas säkerhet, bedöma risken för coronasmitta på arbetsplatsen och hålla riskbedömningen uppdaterad. Därför uppmuntrar Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudavtalsorganisationer kyrkans arbetsplatser att i samarbete diskutera vikten av vaccinationer som en del av bedömningen av riskerna på arbetsplatsen och åtgärderna i anslutning till säkerhet och hälsa i arbetet.

Läs mer


Anvisningar för tillsättande av samarbetskommission och val av arbetarskyddsfullmäktige

1.6.2021

Mandatperioden för de nuvarande arbetarskyddsfullmäktigena, deras ersättare och samarbetskommissionerna löper ut 31.12.2021. Val av arbetarskyddsfullmäktige och tillsättande av samarbetskommissionen för följande fyraåriga mandatperiod som inleds vid årsskiftet ska göras före 1.1.2022.

Läs mer i cirkuläret A6/2021.


Alla nyheter och meddelanden