Hyppää sisältöön

 


Kyrkolagsreformens inverkan på bestämmelserna om tjänster och anställningsförhållanden

25.9.2023

Den nya kyrkolagen trädde i kraft 1.7.2023. I och med reformen flyttades bestämmelserna om tjänsteförhållanden i 6 kap. i den gamla kyrkolagen från kyrkolagen till den nya separata lagen om tjänsteinnehavare i Evangelisk-lutherska kyrkan (653/2023). Stiftandet av den nya kyrkolagen och lagen om tjänsteinnehavare i kyrkan förändrade i regel inte rättsläget i fråga om tjänster och anställningsförhållanden. Två betydande ändringar har ändå gjorts. Läs mer om ändringarna.


Informationstillfälle via Teams för församlingarna: Vad ändrades i kyrkolagsreformen när det gäller tjänsteinnehavare och anställningsförhållanden?

13.9.2023

I informationstillfället behandlas bl.a.

  • Strukturell reform av bestämmelserna
  • Medlemskap i kyrkan som behörighetsvillkor för tjänster och anställningsförhållanden
  • Ny bestämmelse om likabehandling och förbud mot diskriminering
  • Införande av anvisningar om begäran om omprövning i beslut om tjänste- och arbetsavtalsförhållanden

Informationstillfället är avgiftsfritt.


Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmuntrar arbetsplatserna att stödja en jämnare fördelning av familjeansvaret. Familjeledighetsreformen gör det möjligt att förbättra jämställdheten i arbetslivet på arbetsplatserna, men dessutom behövs gemensamma spelregler på arbetsplatserna, utveckling av god praxis och en familjevänlig inställning inom hela arbetskollektivet, betonar Finlands näringsliv, Akava, Kyrkans arbetsmarknadsverk, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC, STTK och Statens arbetsmarknadsverk. Organisationerna publicerar material åt arbetsplatserna på familjernas dag.

Läs mer


 

Alla nyheter och meddelanden