Hyppää sisältöön

Aktualitetsenkäten 2020

26.11.2020

Med Aktualitetsenkäten 2020 utreder Kyrkans arbetsmarknadsverk hur församlingarna som arbetsgivare och arbetsgemenskaper har klarat av detta år, vilka utmaningar coronapandemin har medfört och vilka åtgärder som vidtagits för att svara på utmaningarna. Enkäten har i dag skickats per e-post till de löneombud som sköter arbetsgivarkontakterna mellan KyA och församlingarna. Vi ber om ett svar per församlingsenhet och hoppas att det löneombud som besvarar enkäten även utreder synpunkterna hos de övriga i ledningsgruppen. Enkäten kan besvaras till 7.12.2020. Enkätresultaten publiceras i början av 2021. Mera information om enkäten: kit@evl.fi


Maximiantalet arbetstimmar enligt den nya arbetstidslagen

24.11.2020

I den nya arbetstidslagen har regleringen av maximiantalet övertidstimmar slopats. I stället anges arbetstagarens maximala totalarbetstid. Arbetstagarens arbetstid inbegripet övertidsarbete får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av 4 månader. Läs mer i cirkuläret A12/2020.


Förkortningen av arbetstiden vid årsskiftet

24.11.2020

Förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet slopas vid kommande årsskifte. Den nya arbetstiden blir i allmän arbetstid 38 timmar 15 minuter och i kontorsarbetstid 36 timmar 15 minuter. För deltidsanställda förkortas arbetstiden enligt deltidens förhållande till full arbetstid. Den nya arbetstiden börjar tillämpas från den period som inleds före årsskiftet och sträcker sig över årsskiftet till 2021. Läs mer i cirkuläret A12/2020.


Kompetens och examina för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete

30.10.2020

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan säkerställa den kompetens som behövs för uppgifter inom fastighets- och kyrkobetjäningsarbete och begravningsplatsarbete genom att vid valet av personer till tjänster eller uppgifter prioritera sådana som har en lämplig yrkesinriktad examen på andra stadiet.

Cirkulär A11/2020


Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma anvisningar om extra ledig dag

26.10.2020

Den nya bestämmelsen om extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid trädde i kraft 1.8.2020. I praktiken kommer bestämmelsen att tillämpas för första gången julen 2020. Eftersom bestämmelsen till sin karaktär är ny för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid, har kyrkans avtalsparter ansett det ändamålsenligt att utfärda gemensamma anvisningar för tillämpandet av bestämmelsen.

Läs cirkulär A9/2020


KyrkTAK 2020-2022 har publicerats

16.9.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 har publicerats och kan beställas via länken nedan.

Beställ avtalsbok. Obs! Länken fungerar inte med Internet Explorer.


Nytt bland vanliga frågor

28.8.2020

Till de vanliga frågorna har vi lagt till en fråga och ett svar om presentationen av den nya avtalslösningen för förtroendevalda beslutsfattare och om den avtalsenliga höjningen för den högsta ledningen 1.5.2021.


Alla nyheter och meddelanden