Hyppää sisältöön

 


Förhandlingarna fortsätter fredagen 20.1.2023

19.1.2023

Kyrkans huvudavtalsparter sammanträdde måndagen 16.1.2023. Vid sammanträdet konstaterades att kyrkans löntagarorganisationer säger upp KyrkTAK så att det upphör 28.2.2023. Förhandlingarna fortsätter på fredag. Förhandlingarna om lönejusteringar inleddes i december.


Förtroendemannautbildning och resekostnadsersättningar 2023

22.12.2022

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 8/2022 har utkommit. Cirkulär innehåll:

  1. Förtroendemannautbildning 2023
  2. Avtal om grupplivförsäkring 2023
  3. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2023
  4. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2023

Läs cirkulär 8/2022


Vanliga frågor om frånvaro

29.11.2022

Under de vanliga frågorna finns nu också frågor om sjukfrånvaro och familjeledighet samt svaren på dessa.

Vanliga frågor om frånvaro


Anvisning om användning av prestationstillägg

4.7.2022

Kyrkans huvudavtalsparter har uppdaterat den gemensamma anvisningen om prestationstillägg i det allmänna lönesystemet den 11 oktober 2018. Huvudavtalsparternas gemensamma mål har varit att ge anvisningar i mer allmänna frågor om tillämpningen av prestationstillägg och samtidigt påminna om grundprinciperna för systemet i fråga.

Läs mer i cirkuläret 7/2022

Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstilläggÖppna länk i ny flik


Alla nyheter och meddelanden