Församlingsanställda som utvecklat församlingarnas arbetsliv fick pris

10.12.2019

Gemensamt lärande och nätverksfrämjande står i centrum då utvecklare av arbetslivet fick ta emot kyrkans arbetslivspris (KirTEKO) inom ramen för programmet Kyrkans arbetsliv 2020. Priset som delas ut till församlingar gick i år till församlingen i Lojo för arbetslivsrutiner som förbättrar arbetshälsan och för att ha delat sin praxis med andra. Dessutom fick tre personer som aktivt deltagit i Kirtekos olika nätverk ta emot priset. Prisen delades ut i Kyrkans hus 10.12.2019.

Läs mer


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2019 har utkommit

19.11.2019

1. Förtroendemannautbildning 2020
2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2020

Cirkulär A3/2019