Hyppää sisältöön

Tidbell för val av medlemmar till stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud

senast
30.9.2023
Domkapitlet tillsätter en valnämnd. KO 9 kap. 69 § 1 mom.
senast
31.10.2023

Domkapitlet gör upp en förteckning över de röstberättigade prästerna till valnämnden.


Kyrkoherden sänder en förteckning över de röstberättigade förtroendevalda till valnämnden.


Domkapitlet meddelar Kyrkostyrelsen hur många röstsedlar de behöver.

KO 9 kap. 70 § 1 mom.

 

KO 9 kap. 70 §  2 mom.

senast ons 15.11.2023
före kl.16
Valmansföreningens stiftelseurkund och kandidatlistorna ska lämnas in till domkapitlet. Kandidatuppställningen avslutas. KO 9 kap. 73 § 2 mom.
senast
30.11.2023

Valnämnden granskar inledningsvis stiftelseurkunderna.


Valmansföreningen ges vid behov tillfälle att inom en tid som utsatts av valnämnden lämna utredning eller göra rättelse om upptäckta fel och brister i valmansföreningens stiftelseurkund.

KO 9 kap. 75 § 1 mom.
senast
15.12.2023
Valnämnden skickar ett utdrag ur förteckningen över röstberättigade präster till kontraktsprostarna. KO 9 kap. 70 § 1 mom.
fre 15.12.2023 Vid valnämndens sammanträde ska de rättelser som rättelseförfarandet ger upphov till göras, kandidatlistorna och kandidaterna numreras samt sammanställningarna av kandidatlistorna färdigställas. KO 9 kap. 16 § 1 ja 2 mom., 17 § 1 ja 2 mom. samt 76 §
senast
25.1.2024
Kyrkoherden ska till valnämnden sända ett meddelande om folkmängden i församlingen 31.12.2023. KO 9 kap. 71 § 2 ja 3 mom.
senast
1.2.2024
Valnämnden räknar och fastställer separat för varje församling röstetalet för varje medlem av kyrkofullmäktige/ församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. KO 9 kap. 71 § 3 mom.
tis 13.2.2024 Valmöten KO 9 kap. 68 §
mån 19.2.2024 Valnämnden fastställer valresultatet.
Besvärstiden – 30 dagar – inleds då resultaten framlagts för allmänheten.

KO 9 kap. 83 § 2 mom.
KL 10 kap. 25 § 2 mom. samt 12 kap. 3 § och 7 §

1.5.2024 Mandatperioden för de valda medlemmarna och ombuden börjar. KL 5 kap. 1 § 4 mom.
Redigerad