Hyppää sisältöön

Kirkon erityiskoulutukset

Kirkon erityiskoulutukset ovat kirkon työntekijöille tarkoitettua henkilöstökoulutusta, joka syventää perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Kirkon erityiskoulutusten kokonaisuus 2022

Erityiskoulutusten kokonaisuuden yleisesittely ja periaatteet

Erityiskoulutukset rakentuvat pakollisista moduuleista, joita on yleensä kaksi ja valinnaisista moduuleista. Erityiskoulutuksen valinnaiset moduulit valitaan seuraavista ryhmistä:

 1. erityisesti kyseisen tehtäväalueen osaamista syventävistä moduuleista
 2. muista kirkon erityiskoulutusten moduuleista, jotka tukevat työssä tarvittavan osaamisen syventymistä tai laaja-alaistumista.

Lataa tästä Moduulitaulukko 2022

Siihen on koottu moduulirakenteisten erityiskoulutusten moduulit sekä kuvattu, miten erityiskoulutukset voivat muodostua.

Tästä löydät vuoden 2022 kirkon erityiskoulutukset koulutuskalenterista.

Erityiskoulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen. Useat koulutukset ovat moniammatillisia.

Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta, jotta kehittämistehtäviin, osaamisen syventämiseen ja laaja-alaistamiseen sekä erityisosaamisen muodostumiseen on riittävästi kokemuspohjaa.

Kehittämistehtävän tai -hankkeen aihe valitaan seurakunnan tarpeiden ja osaamisen kehittämisen pohjalta. Työn kehittäminen tapahtuu etäjakson aikana osana omia työtehtäviä. Lähijaksojen aikana tuloksia ja ideoita jaetaan osallistujien kesken.

Organisaatiokonsultoinnin, sielunhoidon, perheneuvonnan erityiskoulutukset sekä työnohjaajakoulutukset (20-60 op) - yhtäjaksoiset erityiskoulutukset

 • Monijaksoinen usein n. 2-2,5 vuotta kestävä koulutusprosessi.
 • Kiinteä osallistujaryhmä ja yhtenäiset sisällöt.
 • Lähijaksojen ja etäopiskelun vuorottelu.
 • Kehittämishanke ja käytännön kehittämistehtäviä.
 • Etäopiskelussa esim. itsenäisiä opiskelutehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä, työnohjausta tai vastaavaa. Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksissa käytössä verkko-oppimisympäristö Apaja.

Diakonian, johtamisen, jumalanpalveluselämän, kansainvälisen työn, kasvatuksen, musiikin, raamattuteologian ja yhteisötyön erityiskoulutukset (laajuus 25-50 op) - moduulirakenteiset erityiskoulutukset

 • Joustava suoritusaikataulu omaan tahtiin. Koulutukset rakentuvat yleensä 5 op:n moduuleista: 2 pakollista ja 3 valinnaista. Moduulissa kaksi lähijaksoa ja etäopiskelua (kesto n. 1/2 v.).
 • Mahdollisuus valita sisältöjä seurakunnan tarpeiden mukaan.
 • Yksittäiseen moduuliin voi myös osallistua, vaikka ei suorittaisi kokonaisuutta.
 • Käytännön oppimistehtäviä ja kehittämistehtävä, jonka osuus on noin puolet koulutuksen laajuudesta. Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksissa käytössä verkko-oppimisympäristö Apaja.

Sivun lyhytosoite evl.fi/erityiskoulutukset

Päivitetty