Hyppää sisältöön

Högre pastoralexamen fördjupar det teologiska kunnandet

Högre pastoralexamen (80 sp) riktar sig till präster som vill fördjupa sin teologiska yrkeskunskap och är intresserade av krävande ledningsuppgifter inom kyrkan.

Högre pastoralexamen ger färdigheter som behövs speciellt i uppdragen som domprost, prästassessor och stiftsdekan. Utbildningen är nyttig även för andra krävande administrations-, lednings- och expertuppdrag inom kyrkan.

För att avlägga examen krävs pastoralexamen (34 sp eller 40 sp) samt minst nöjaktigt betyg (2-/3) i examen i ledning av församlingsarbete (6 sp) eller på annat sätt införskaffad behörighet att söka tjänsten som kyrkoherde.

Examensstruktur

Examen ger fördjupade kunskaper i teologi och dess tillämpning i kyrkans verksamhet, ledning inom kyrkan samt kyrkans förvaltning och författning.

Högre pastoralexamen består av moduler. Examen har följande struktur

  • Kyrkans ledarskapsutbildning (20 sp)
  • Fördjupade teologiska studier som ingår i kyrkans personalutbildning (40 sp)
  • En rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp)

Kunskapsmålen för högre pastoralexamen definieras i de utbildningar eller separata moduler som bildar strukturen. Studierna som godkänns för högre pastoralexamen avgörs av domkapitlet vid godkännandet av den individuella studieplanen och den avlagda examen.

På svenska ansvarar domkapitlet i Borgå stift för högre pastoralexamen. Mer information fås av stiftsdekanen i Borgå stift, Robert Lemberg, robert.lemberg@evl.fi. Klicka här för att komma till Borgå domkapitels hemsida med information om högre pastoralexamen.

Redigerad