Erityisosaamista kirkolliseen johtamiseen

Kirkon johtamiskoulutus on suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville. Se vastaa seurakuntatyön tarpeisiin ja antaa eväitä kirkon työarkeen.

Kirkon johtamiskoulutusohjelma (Kirjo) 2005

Johtamiskoulutusten taustalla on Kirkon johtamiskoulutusohjelma 2005, jonka sisältöjä on kehitetty vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Koulutuksen järjestäjinä ovat Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat. Kirkon johtamiskoulutuksen uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Kirkon johtamiskoulutus antaa valmiuksia

  • tutkia yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta
  • kehittää strategista ajattelua ja johtamista
  • syventää hengellisessä työyhteisössä tarvittavia johtamistaitoja
  • oppia yhteistyöjohtamista
  • rakentaa työn tekoa tukevaa hallintoa ja toiminnan ohjaamisen järjestelmää  
  • monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
  • persoonalliseen kasvuun.

Kirkon johtamiskoulutukset ovat monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta, jossa ohjattu oppiminen tapahtuu ensisijaisesti arjen johtamistyössä.

  • Kirjo I -koulutus, 6/5 op. Papit suorittavat Kirjo I -koulutuksen 6 op laajuisena Seurakuntatyön johtamisen tutkintona. Muut kirkon työntekijät suorittavat koulutuksen 5 op laajuisesti. Koulutus esittelee kirkollisen johtamisen perusteita. Se auttaa arvioimaan omia valmiuksia johtamistehtäviin kirkossa. Hiippakunnat järjestävät koulutuksen.
  • Kirjo II -koulutus, 20 op, rakentaa perusvalmiuksia erilaisiin johtamistehtäviin seurakunnissa. Koulutus tukee kirkollisen johtajan ammatti-identiteetin kehittymistä. Kirkon koulutuskeskus järjestää koulutuksen.
  • Kirjo III -koulutus, 30 op, syventävää johtamisosaamista ja se antaa välineitä haastaviin johtamistehtäviin. Kirkon koulutuskeskus järjestää koulutuksen.
Päivitetty