Hyppää sisältöön

Kyrkliga val

I valordningen för kyrkan finns bestämmelser om kyrkliga val, vilket betyder

  • församlingsval
  • kyrkoherdeval
  • val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet
  • biskops- och ärkebiskopsval
  • val av prästassessor i domkapitlet

Valordningen för kyrkan utfärdas av kyrkomötet. 

 

Församlingsvalet är ett direkt val och också kyrkoherdeval kan ordnas som direkt val. I övriga kyrkliga val är församlingarnas förtroendevalda och präster röstberättigade.

Redigerad