Församlingsvalet

Församlingsval ordnas vart fjärde år. Då påverkar församlingarnas medlemmar kyrkans framtid genom att rösta fram de beslutsfattare som ska styra församlingsarbetet under de närmaste fyra åren.

Nästa församlingsval hålls i november 2026.

En valfunktionär stämplar ett valkuvert.

Vem får rösta i församlingsvalet?

  • Alla medlemmar som fyllt 16 år har rösträtt i församlingsvalet
  • Du behöver inte ha gått konfirmandundervisning eller vara konfirmerad för att rösta, medlemskap i församlingen räcker

Ett eller två val?

Om församlingen är självständig – alltså inte hör till en kyrklig samfällighet – ordnas ett enda val där församlingsmedlemmarna väljer representanter till kyrkofullmäktige.

Om det finns flera församlingar i samma stad eller kommun bildar de en kyrklig samfällighet. Samfälligheten sköter församlingarnas gemensamma ärenden, som ekonomi- och personalförvaltning. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i samfällighetens gemensamma ärenden.
  • I det andra valet väljs medlemmar till församlingsrådet. Församlingsråden leder verksamheten i de enskilda församlingarna som hör till samfälligheten.

Läs mer om hur beslutsfattandet i församlingarna är organiserat.

Fakta om församlingsvalet 2022

  • Valdeltagandet var 12,7 procent.
  • I Borgå stift röstade 13,7 procent av de röstberättigade.
  • Taivalkoski församling i Uleåborgs stift och Kinnula församling i Lapplands stift hade det högsta valdeltagandet med 36 procent.
  • Drygt 14 300 kandidater var uppställda.
  • I 45 församlingar var det sämjoval, det vill säga antalet uppställda kandidater matchade antalet platser i beslutsorganen och ingen röstning ordnades.

Mer siffror och statistik från valet 2022 (på finska).

En del av videoserie som berättar varför det lönar sig att rösta i församlingsvalet.
Tillbaka till toppen