Kyrkan som arbetsplats

Hurudan arbetsgivare är kyrkan? Vilken utbildning behöver jag för att kunna arbeta i kyrkan? Vem får arbeta i kyrkan? Kan man göra civiltjänstgöring eller praktik i församlingen? Får jag komma på prao eller sommarjobba i församlingen?

Ungefär 19 000 personer ur olika yrkeskategorier arbetar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans anställda jobbar vanligtvis i församlingar eller kyrkliga samfälligheter, vid domkapitlen eller Kyrkostyrelsen. De här är självständiga arbetsgivare med egen administration som sköter bland annat rekryteringen av sin personal självständigt.

Inom kyrkan finns många olika typer av jobb. Ungefär hälften av alla anställda jobbar med någon form av andligt arbete: präster, kantorer, diakoner, ungdoms- och barnarbetsledare. Kyrkan anställer också personer inom bland annat administration, kommunikation och fastighetsförvaltning.

Sök jobb i kyrkan

Bläddra bland kyrkans lediga tjänster.

Lediga jobb

Kyrkan är en del av den offentliga sektorn och anställningsvillkoren är jämförbara med statens och kommunernas.

Medlemskap i evangelisk-lutherska kyrkan krävs för vissa av kyrkans tjänster. Hit hör alla kyrkliga ämbeten samt sådana arbetsuppgifter som har med gudstjänster, kyrkliga förrättningar, diakoni och utbildning att göra.

Yrken och utbildning

Kyrkans yrken

Kyrkan erbjuder också många möjligheter att genomföra civiltjänstgöring, praktik- och praoperioder. Varje år sommarjobbar cirka femtusen unga inom kyrkan.

Prao, sommarjobb, praktik och civiltjänstgöring

Praktik i kyrkan

Intresserad av att åka utomlands?

Internationellt utbyte
Tillbaka till toppen