Elektorer

Elektorerna fattar beslut om sammansättningen i kyrkomötets organ och ger förslag vid val till de viktigaste organen och vid val av tjänsteinnehavare inom centralförvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen