Hyppää sisältöön

Kyrkolagen

I kyrkolagen finns bestämmelser om

  • förhållandet mellan kyrkan och staten
  • kyrkans författning
  • kyrkans förvaltning.

Förslag till ändringar i kyrkolagen läggs fram av kyrkomötet och godkänns av riksdagen.

Den gällande kyrkolagen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

Ändringar som inte trätt i kraft ännu

I Finlex finns också de ändringar i kyrkolagen som har godkänts av riksdagen men som ännu inte har trätt i kraft. 

Som bilaga nedan finns en version av kyrkolagen som inkluderar alla de ändringar som kyrkomötet fattat beslut om, men som riksdagen ännu inte har godkänt.

Redigerad