Hyppää sisältöön

Kyrkolagen

I kyrkolagen finns bestämmelser om

  • förhållandet mellan kyrkan och staten
  • kyrkans författning
  • kyrkans förvaltning.

Förslag till ändringar i kyrkolagen läggs fram av kyrkomötet och godkänns av riksdagen.

Den gällande kyrkolagen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

Ändringar som inte trätt i kraft ännu

I Finlex finns också de ändringar i kyrkolagen som har godkänts av riksdagen men som ännu inte har trätt i kraft. 

Kyrkomötet beslutade 6.11.2020 att för statsrådet föreslå en brådskande ändring av den gällande kyrkolagen så att de kyrkliga myndigheternas organ kan hålla sina sammanträden också som elektroniska sammanträden. Du kan se de föreslagna ändringarna i kyrkolagen i regeringens proposition RP 243/2020 rd här.

Nya kyrkolagen

Kyrkostyrelsen har till kyrkomötet överlämnat de nya framställningarna med förslag till kyrkolag och de separata lagar som har samband med den samt förslag till kyrkoordning. Framställningarna bereds för närvarande av kyrkomötets lagutskott. Tidpunkten för ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen är öppen.

 

Redigerad