Hyppää sisältöön

Ombuden 1.5.2016 - 30.4.2020

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, framtidsutskottet
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kanliutskottet
kyrkomötesombud, handboksutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer
Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer
Biskop i Kuopio stift, ordförande i allmanna utskottet
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer
Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet
kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet
kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande
kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer
kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet
kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer
Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer
kyrkomötesombud, vice ordförande för framtidsutskottet
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottet
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer
Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet
Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet
kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet
kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande
kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet
fältbiskop, vice ordförande för allmänna utskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet
kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer
Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer
Redigerad