Hyppää sisältöön

Biskoparna och fältbiskopen

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen
Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer
Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektorer
Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet
Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet
fältbiskop, allmänna utskottets ordförande
Redigerad