Hyppää sisältöön

Ombud och personer med närvarorätt

Kyrkomötet har 109 ombud

 • biskoparna i stiften
 • fältbiskopen
 • 96 ombud som utses genom val för en fyraårsperiod; 32 av ombuden är präster och 64 är lekmän
 • ett ombud som utses av sametinget för varje fyraårsperiod
 • en representant för statsrådet som utses för en sessionsvecka åt gången

Kyrkostyrelsens kanslichef, de fem övriga ecklesiastikråden vid Kyrkostyrelsen och två lagfarna sakkunniga har också närvaro- och yttranderätt.

Nästa kyrkomötesval förrättas 2024.

 

Läs mer om kyrkomötesombud i kandidatgalleriet.

Personer med närvaro- och yttranderätt

Lagfarna sakkunniga

 • Ulla Partanen, förvaltningsrättdomare
 • Veli-Pekka Viljanen, professor

Kyrkostyrelsens kanslichef och ecklesiastikråd

 • Pekka Huokuna, kanslichef
 • Leena Rantanen, chef för ekonomiavdelningen
 • Pirjo Pihlaja, chef för förvaltningsavdelningen
 • Petri Määttä, chef för verksamhetsavdelningen, tf. 1.8.2019-31.7.2020
 • Kimmo Kääriäinen, chef för utrikesavdelningen
 • Anna Kaarina Piepponen, arbetsmarknadsdirektör
kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad