Kyrkomötets dokument

Dokument från och med 2017

Protokoll, framställningar, utlåtanden, betänkanden och andra dokument och diskussionsinlägg publiceras i Domussystemet. Själva systemet fungerar på finska, men innehåll finns också på svenska.

Dokument från åren 2005-2016

Äldre dokument kan begäras från kyrkomötets sekreteriat eller Kyrkostyrelsens arkiv. 

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
arkivarie
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad