Elektorer

Elektorerna fattar beslut om sammansättningen i kyrkomötets organ och ger förslag till val av de viktigaste organen och tjänsteinnehavarna inom centralförvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktör

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

ledande familjerådgivare

Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

jur.mag.

Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer

hushållslärare, restonom

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

historielärare, fil.dr

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

rekaktör

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

konsultativ tjänsteman

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

elektorernas sekreterare

chef för kanslitjänster

Redigerad