Hyppää sisältöön

Elektorer

Elektorerna fattar beslut om sammansättningen i kyrkomötets organ och ger förslag vid val till de viktigaste organen och vid val av tjänsteinnehavare inom centralförvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Biskop i Helsingfors stift, lagutskottet, elektorernas ordförande

biskop

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

ledande familjerådgivare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor

stiftspastor

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, expeditionsutskottet, elektor

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, allmänna utskottets vice ordförande, elektor
kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

lärare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektor

pol.mag.

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, framtidsutskottets vice ordförande, elektor

professor emeritus

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor

biskop

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

kyrkoherde, kontraktsprost

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektor

musiker

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorerna

verkställande direktör

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet, elektor

pensionär, tid. riksdagsledamot

elektorernas sekreterare

chef för kanslitjänster

Redigerad