Följ kyrkomötet

Kyrkomötet samlas i maj och november, 4 - 5 dagar åt gången. Sessionerna strömmas och kan också följas via Twitter.

Pågående ärenden

Ärenden som kommer upp till behandling i kyrkomötet sammanställs i en tabell över pågående ärenden. Tabellen uppdateras kontinuerligt vartefter som nya ärenden aktualiseras inför en sessionsvecka.

Nästa möte

Kyrkomötet samlas till höstsession måndag 4.-8.11.2019 på Turun kristillinen opisto i Åbo.

Dokument och inspelningar

Kyrkomötets dokument och inlägg läggs ut i Domustjänsten. Videoinspelningar från sessionerna kan ses på kyrkans kanal (Kirkon kanava) på Youtube.

 

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad