Hyppää sisältöön

Följ kyrkomötet

Kyrkomötet samlas i maj och november, 4 - 5 dagar åt gången. Sessionerna strömmas och kan också följas via Twitter.

Nästa möte

Följande tidpunkt för kyrkomötet utreds.
 

24.3.2020:
Kyrkostyrelsens plenum förde 24.3 en principiell diskussion om coronapandemin och om hur undantagstillståndet inverkar på kyrkomötets session i maj. Kyrkostyrelsens plenum fastställde att kyrkomötets session inte förbereds till maj. Kyrkomötets kansli utreder som bäst alternativ för kyrkomötets sammanträde. Kyrkostyrelsens plenum behandlar ärendet på sitt följande möte 21.4.

Dokument och inspelningar

Kyrkomötets dokument och inlägg läggs ut i Domustjänsten. Videoinspelningar från sessionerna kan ses på kyrkans kanal (Kirkon kanava) på Youtube.

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad