Ungdomens kyrkodagar 2019 hålls på Lärkkulla 24-27.1. 

Temat för dagarna är "Jag har något att berätta"

Ungdomens kyrkodagar (UK) är en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden. Din församling kan sända dig som ombud till UK som en representant för de unga på din ort. För att komma med ska du vara konfirmerad och mellan 15 och 30 år.

Mer om vad UK är

 

Har du en motion eller ett diskussionsinitiativ?

Sista inlämningsdag för motioner och diskussionsinitiativ är 31.12.2018. Dessa sänds in till fredrik.kass(at)evl.fi.

Du kan själv påverka vilka frågor som behandlas på plenum på UK 2019. Skriv ner det ärende du vill att UK ska diskutera. Om du har ett konkret förslag på vad du vill förändra kallas ärendet motion. Om du bara vill att ett ämne skall diskuteras kallas ärendet initiativ till diskussion. Fråga din ungdomsarbetsledare eller en tidigare UK-deltagare om du behöver hjälp. Det går jättebra att skriva tillsammans med en annan UK-delegat eller hela ungdomsgruppen.

Temasångstävling

Kom med och delta i temasångstävlingen för UK 2019! Uppgiften är att skriva text och musik till en sång på temat Jag har något att berätta. Det vinnande bidraget fungerar som temasång för UK. Ni kan jobba fram sången till exempel på ungdomskvällarna och lämna in bidraget senast 10.12!

Läs mera om reglerna

Visste du att ...

... bland andra samhällspåverkare Mark Levengood och biskop Björn Vikström varit delegater på UK?

  Bildresultat för björn vikström Bildresultat för mark levengood

Fria förmågors kväll

På lördag kväll ordnar vi Fria förmågors kväll. Hitta gärna på något som du gör ensam eller i grupp med någon som du uppträder med.