Hyppää sisältöön

Utbildning och arbetsliv

Kyrkan utbildar sin personal och deltar i utveckling av den utbildning som leder till kyrkliga yrken. Vi arbetar målmedvetet för kvalité på kyrkans arbetsplatser.

Utbildning och arbetsliv

Arbetet i kyrkan har många likheter med annat arbete, men kräver också specifik specialkunskap. För att garantera att kyrkans arbetstagare har den kompetens och kunskap som krävs för att arbeta i 2000-talets kyrka, erbjuder man mångdisig fortbildning och utbildning för sina anställda.

Kyrkan erbjuder utbildning och fortbildning för sina anställda för att utveckla deras yrkeskompetens och sakkunskap. Domkapitlet ansvarar för personalutbildningen i Borgå stift. På finska verkar Kyrkans utbildningscentral. Både domkapitlet och Kyrkans utbildningscentral samarbetar med olika skolor och organisationer för att kunna erbjuda aktuell fortbildning.

Kyrkliga yrken har mycket gemensamt med andra yrken, men inom kyrkan behövs också annan specialkunskap. 

Programmet Kyrkans arbetsliv 2020 (Kirkon työelämä 2020) vill inspirera och uppmuntra till utveckling och att dela med sig av sina utvecklingsidéer, både i teori och praktik.

Evenemang

Axplock