Kirkkohallituksen yleiskirjeet

Kirkkohallituksen yleiskirjeet sisältävät suositusluonteisia ohjeita seurakunnille. Ne julkaistaan verkossa kirjeestä 36/2006 alkaen. Vanhempia yleiskirjeitä voi tiedustella Kirkkohallituksen hallinto-osastolta.

Päivitetty