Saavutettavuus

Saavutettavuus nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Löydät täältä viitotulla puheella ja selkokielellä toteutettuja materiaaleja.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuus kirkossa nousee sen sanoman ytimestä. Saavutettavuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja olla osallisina riippumatta henkilön ominaisuuksista, esimerkiksi toimintarajoitteesta, vähemmistöön kuulumisesta, kielestä tai kommunikointitavasta tai vähävaraisuudesta.

Saavutettavuus 

 • kuuluu kirkon perustehtävään
 • on yhdenvertaisuuden edistämistä
 • tarkoittaa eri ihmisille eri asioita
 • lisää yhteenkuuluvuutta 

Esteettömyys on edelletys saavutettavuuden toteutumiselle. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tiedon saanti omalla kielellä tai omalla kommunikaatiotavalla lisää yhdenvertaisuutta. 

Esteettömyys 

 • on osallisuuden edellytys
 • on tiedon saatavuutta ja ymmärrettävyyttä
 • on palvelujen saavutettavuutta
 • on välineiden käytettävyyttä
 • lisää mahdollisuutta osallistua

Kristinuskon sisällöstä on tietoa viittomakielellä, selkokielellä ja selkokuvilla sekä viitotulla puheella ja tukiviittomilla

Tapahtumat

 • Kirkko ja rauha -seminaari 15.11.

  Tervetuloa kaikille avoimeen Ekumeenisen teologian iltapäivään: Kirkko ja rauha - Kirkkojen maailmanneuvosto 70v

Lisää tapahtumia
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki