Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijan saapuessa

Turvapaikanhakija saapuu paikkakunnalle olosuhteista, jotka ovat voineet olla vaikeat jo pitkän aikaa. Matka on saattanut kestää kuukausia. Aluksi hän tarvitsee turvallisuutta ja ystävällisyyttä.

Lämmin vastaanotto ja vieraanvaraisuus tukevat tulijaa.
Maahanmuutto- ja turvapaikanhakijavastaisuuteen vaikuttaminen sekä hyvän ilmapiirin luominen ovat tärkeitä tehtäviä seurakunnissa.

Lämmin vastaanotto ja vieraanvaraisuus

Kaikki paikalliset asukkaat voivat osoittaa vieraanvaraisuutta omalla käytöksellään tervehtimällä uusia tulijoita ystävällisesti ja osoittamalla lämmintä kiinnostusta. Spontaanit kohtaamiset kadulla tai kaupassa tai vastaanottokeskuksen lähistöllä luovat kokemusta positiivisesta vastaanotosta, myötäelämisestä ja välittämisestä. Tulijoiden kestokyky saattaa olla äärirajoilla. Voi olla, että pitkän ja ahdistavan matkan jälkeen ja turvaan päästyä, ei jakseta enää uusia vastoinkäymisiä tai tylyä kohtelua. Vieraanvaraisuuden ja ystävällisyyden kokemus voi olla alkusysäys luottamuksen palautumiselle ihmisiä kohtaan.

Ulkomaalaisvastaisuuteen vaikuttaminen

Seurakunnan tulee rohkeasti puuttua omalla alueellaan ilmenevään vihamielisyyteen ja pakolaisten torjuntaan. Inhimillisyyden, lähimmäisyyden ja vastuun osoittaminen on vahva ääni itsekeskeisyyttä ja omaa etua ajavaa argumentointia vastaan.

Median uutisoinnin aiheuttamien mielikuvien käsitteleminen erilaisissa tilaisuuksissa paikallisen väestön kanssa sekä oikean ja asiallisen tiedon jakaminen on tarpeellista. Myös kansainvälisen suojelun mekanismien avaaminen on tarpeen.  On hyvä kuunnella myös alueen asukkaiden pelkoja ja ennakkoluuloja uusia tulijoita kohtaan. Vastaanottamalla ensin pelko ja ahdistus, on mahdollista jakaa asiallista tietoa.

Seurakunta turvallisena ja vastaanottavana yhteisönä

Seurakunta voi kutsua turvapaikanhakijoita kirkossa järjestettäviin rukoushetkiin, joissa rukoillaan kaikkien pakolaisten puolesta, matkalla olevien ja kadonneiden lähimaisten puolesta ja rauhan puolesta. Seurakunnissa on kokemusta siitä, että eri uskontokuntiin kuuluvia voi hyvin kutsua seurakunnan tilaisuuksiin.

Uusia asukkaita voi kutsua ja hakea jumalanpalveluksiin, joissa heidät huomioidaan. Tällöin on hyvä käyttää myös eri kieliä ainakin joissain kohdin jumalanpalvelusta. Erityisen tärkeää on turvapaikanhakijoiden osallistuminen rukousaiheiden kokoamiseen ja niiden esittämiseen.

Seurakunta voi tukea ihmisiä tarjoamalla sielunhoitoa ja henkistä tukea, elämäntoivon ylläpitämistä, surussa kannattelua ja lohdutusta.

Seurakunnan erilaisiin harrastuskerhoihin voi kutsua, ja yhdessä voi järjestää juhlia ja aterioita, teematapahtumia, joissa perehdytään pakolaisten kotimaiden tilanteeseen. Seurakuntien perhekerhot ovat jo vuosia olleet avoimia vastaanottokeskusten asukkaille.

Seurakunnat voivat järjestää retkipäiviä ja saunailtoja leirikeskuksissa. Retkipäivän tarkoitus on tarjota turvapaikanhakijoille hetken levähdyksen ahtaasta vastaanottokeskuksesta ja virkistystä.

Hyvän ilmapiirin edistäminen paikkakunnalla

Seurakuntien työntekijät ja seurakuntalaiset voivat toimia sovittelijoina, jos paikkakunnalla syntyy konflikteja kantaväestön ja uusien asukkaiden kesken. Jos paikkakunnalla tapahtuu ilkivaltaa tai väkivallantekoja, seurakunnan tulee aktiivisesti ajaa tällaisten tekojen selvittämistä ja sovittelua.

Seurakuntien osaamisresurssit käyttöön

Seurakuntien työntekijäkunnassa ja seurakuntalaisissa on monenlaista ammattitaitoa, jota voi tarjota turvapaikanhakijoiden sekä vastaanottokeskusten henkilökunnan tukemiseen. Tämä osaaminen kannattaa selvittää ja hyödyntää. 

Kansainvälisen ja monikulttuurisen työn kokemusta sekä kieliosaamista on alueella mahdollisesti asuvilla lähetystyöntekijöillä, jotka ovat joko eläkkeellä tai kotimaanjaksolla. Heidän yhteystietojaan voi kysellä lähetysjärjestöistä.

Seurakunta voi tarjota tilojaan myös väliaikaiseen vastaanotto- tai hätämajoituskäyttöön, mikäli maahanmuuttoviraston käytössä oleva kapasiteetti ei riitä.
Päivitetty