Uskontodialogi

Mikä on elämän tarkoitus? Mistä saan voimaa elämään? Miksi on kärsimystä? Mitä on rakkaus? Mikä on totuus?

kuvakollaasi joka viittaa eri uskontoihin ja rauhaan.

Uskontodialogi on kohtaamista

Uskonnot ja maailmankatsomukset antavat vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Vastaukset ovat erilaisia, mutta uskontojen välillä on paljon yhteistä, kaikkien ihmisten elämään kuuluvaa. Uskonnollisuus inhimillisenä kokemuksena on ihmisille yhteinen.

Lähtökohtana kaikelle dialogille on toisen ihmisen kunnioittaminen ja kuuntelu. Dialogi eri tavoin uskovan ihmisen kanssa on myös mahdollisuus pohtia omaa uskoa ja maailmankatsomusta. Kun eri uskontojen ja maailmankatsomusten ihmiset kohtaavat toisensa, voimme

  • oppia toinen toisiltamme
  • lisätä ymmärrystä eri tavoin uskovien ja eri kulttuureista tulevien ihmisten välille
  • vahvistaa yhteiskuntarauhaa.

Kohtaamiset eri tavoin uskovien kanssa ovat osa arkista elämää. Lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia uskontodialogin merkeissä erityisesti helmikuun alussa vietettävällä yhteisymmärrysviikolla.  

Joukko eriuskontoisia ihmisiä helsinkiläisen kirkon portailla ryhmäkuvassa.
Rauhankävely kokosi vuonna 2022 eri uskontojen edustajia yhteen Helsingissä. Kuva: Nicklas Storbjörk.

Positiivisesti yhdessä

Eri uskonnolliset ja katsomukselliset yhteisöt edistävät yhteistoimin esimerkiksi yhteiskuntarauhaa ja ilmastonmuutosta vastaan taistelua. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Uskot-foorumin perustajajäsen.

Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa, että yhteiskunta sallii kansalaistensa olla eri mieltä, sallii kunkin uskoa tavallaan, ja huolehtii, että kaikki voivat elää keskenään sovussa toisiaan kunnioittaen.

Uskonnot ja maailmankatsomukset näkyvät mediassa, yhteiskunnallisessa elämässä ja arjessa monin tavoin. Siksi uskonnonlukutaito on tärkeä kansalaistaito.

Arki on kohtaamista

Tärkeintä on, millaista on arkinen elämä moniuskontoisessa yhteiskunnassa. Kiinnostus toisesta, ystävällinen hymy, pieni auttava ele, tervehtiminen ja luonteva kanssakäyminen tekevät elämästä sopuisaa – riippumatta siitä, kuka tai minkä värinen naapuri on, mitä kieltä hän puhuu tai mikä on hänen uskontonsa tai katsomuksensa. Lähimmäisenrakkaus ja vieraanvaraisuus ovat kaiken uskontojen välisen kohtaamisen lähtökohta.

Arkea rikastuttaa myös toisten juhlakulttuuriin perehtyminen ja sen seuraaminenkin. Jos saat kutsun toisen uskonnon juhlaan, voit hyvin kristittynä osallistua siihen!

Takaisin sivun alkuun