Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Hyödynnämme yhteistyön voimaa. Verkostoidumme niin kirkon sisällä kuin ulkoisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa.

Annamme mahdollisuuksia seurakuntalaisten osaamiselle ja toimimiselle viestinnässä. Opastamme ja valmennamme kiinnostuneita viestimään.

Menemme sinne, missä muutkin seudun toimijat ovat. Teemme yhteistyötä toisten kristillisten kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Etsimme aktiivisesti ja innovatiivisesti uusia media- ja muita kumppaneita ja yhteistyötä.

Yhteistyön lisäksi on hyvä pohtia viestinnässä sitä, mitä tarkoittaa, että Kristuksen kirkko on maailmanlaajuinen hengellinen yhteisö. Poissulkevatko sanavalintamme muita kirkkokuntia? Tätä pohditaan kirkolliskokouksen toiveesta myös kokonaiskirkollisessa viestintäselvityksessä. Ks. tulevaisuusvaliokunnan mietintö

Etsimme ja kehitämme yhteisiä keskustelu- ja yhteistoimintaympäristöjä. Jaamme kirkon viestijöiden kesken avoimesti tietoa, sisältöjä ja parhaita käytäntöjä. Verkostoidumme ja järjestämme yhteisiä koulutuksia ja työpajoja.

Takaisin sivun alkuun