Kiinteistöjen hallinta

Seurakuntien hoidossa arvioidaan olevan yli 6 000 rakennusta. Seurakuntien yhteenlasketut kiinteistömenot ovat vuosittain noin 25 % käyttötalousmenoista. Reaaliaikaiseen tietojen ylläpitoon sekä erityisesti tietojen hyödyntämiseen päivittäisessä työssä seurakunnat tarvitsevat kiinteistöjen hallinnointisovelluksen. Kaikkea kiinteistötoimen työtä ohjaa seurakunnan laatima kiinteistöstrategia.

Päivitetty