Hyppää sisältöön

Näin olemme edistyneet

Kirkossa tehdään ahkerasti töitä Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudistettu Kirkon ympäristödiplomin käsikirja tarjoaa seurakunnille työvälineitä ympäristövastuun kantamiseen. Käsikirja on julkaistu verkossa osoitteessa evl.fi/ymparistodiplomiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Seurakuntien metsien hiilivarat ja hiilinielut on kartoitettu. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän selvityksen tuloksiin voi tutustua Seurakuntien metsät -sivulla.

Kirkon hiilijalanjälkiluku on laskettu. Vuoden 2019 päästöt olivat noin 215 tuhatta tonnia hiilidioksidia. Lue lisää laskennasta ja sen tuloksista

Kirkon eläkerahasto (KER) on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutostyöskentelyyn. Kirkon eläkerahasto tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä uuden ilmastostrategiansa mukaisesti. Lue tiedote Kirkon eläkerahaston ilmastostrategiasta. 

Seurakunnille ja seurakuntayhtymille on laadittu kiinteistöstrategiamalli ja -ohje. Seurakuntia ohjeistetaan muun muassa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta sekä mittaamaan ja seuraamaan tilojen käyttöastetta. Uusien tilojen suunnittelussa hiilijalanjäljen laskennan tulisi kattaa rakennuksen koko oletettavissa oleva elinkaari. Lue tiedote Kirkkohallituksen hyväksymästä kiinteistöstrategiamallista ja -ohjeistuksesta.

Kirkon oma kiinteistöjärjestelmä Basis on otettu laajasti käyttöön seurakunnissa. Järjestelmän kautta on mahdollista muun muassa seurata kiinteistöjen energiankulutusta. Lue lisää seurakuntien kiinteistöjen hallinnasta.

Kirkkohallitus myöntää vuosittain avustusta seurakunnille kulttuuriperinnön hoitoon sekä rakennusten ylläpitoon. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 19.2.2021 muuttaa hiilineutraalisuusavustusten jakoperusteita vuosiksi 2021–2023. Kirkon keskusrahaston rakennusavustuksesta vuonna 2021 jaettava summa on miljoona euroa. Tästä summasta kohdennetaan 80 % ensisijaisesti hiilineutraalisuutta tukeviin vanhan rakennuskannan energiahankkeisiin ja 20 % muihin rakennusten korjaushankkeisiin. Muutoksesta on tiedotettu yleiskirjeellä nro 5/2021 (PDF).

Monet seurakunnat suunnittelevat parhaillaan sähköauton latauspisteen asentamista esimerkiksi tiekirkkona toimivan kirkon yhteyteen. Aiheesta lisää Kirkonkello-verkkojulkaisussa: Voiko tiekirkossa jo ladata sekä sielun että sähköauton? (17.5.2021)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tehdään yhdessä hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä!

Päivitetty