Hyppää sisältöön

Teemana ihmiskauppa

Ihmiskauppaa tapahtuu merkittäviä määriä myös Suomessa. Uhreista suuri osa on kotoisin muista maista, mutta ihmiskaupan uhriksi joutuu säännöllisesti myös useita suomalaisia.

Rikosuhripäivystys kertoo, että ihmiskaupan muotoja Suomessa ovat esimerkiksi:

  • uhri tekee töitä ilman kunnon palkkaa eikä pelon vuoksi voi lopettaa työntekoa.
  • uhria painostetaan myymään seksiä tai esim. työskentelemään erotiikka-alalla.
  • uhria käytetään hyväkseen esim. taskuvarkauksien tekijänä tai huumesalakuljetuksessa.
  • uhri on pakotettu tai painostettu avioliittoon, jossa hän on joutunut epäinhimillisiin olosuhteisiin eikä hän pääse irtautumaan tilanteesta.
  • tekijät ottavat uhrin valtaansa ja tekevät hänen nimissään petoksia tai ottavat lainoja.

Lähimmäisen päivän lähettyvillä teemaa voi käsitellä soveltuvin osin kaikessa normaalissa viikkotoiminnassa kertomalla ihmiskaupan muodoista Suomessa ja yhdessä pohtimalla, mistä merkeistä ihmiskaupan tunnistaa. Rikoksen uhrin kannalta on erittäin tärkeää, että ympärillä olevat ihmiset huomaavat tilanteen ja ohjaavat hänet avun piiriin.

Kaksi kahden minuutin havainnollista videota, joista on hyvä aloittaa:

Lähimmäisen päivän messussa on hyvä rohkeasti tarkastella, keitä ovat tämän päivän ryöstetyt ja heitteille jätetyt. Teemaa voi tarkastella saarnan lisäksi erityisesti esirukouksessa sekä esimerkiksi johdantosanoissa, virsivalinnoissa ja synnintunnustuksessa. Vuonna 2017 käytetään 2. vuosikerran tekstejä, joihin liittyviä aineistoja voi hyödyntää myös Lähimmäisen päivän vuosien 2014 ja 2011 materiaaleista. Löydät eri vuosien materiaalit vasemman reunan navigaatiosta.  

Ihmiskaupan ohella puhutaan riistosta, jossa esimerkiksi edellytetään työntekoa palkalla tai ehdoilla, jotka eivät ole työehtosopimusten mukaisia. 

Ihmiskauppaan liittyvään materiaaliin voit tutustua esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Edellä mainittujen lisäksi ihmiskaupan vastaista työtä tekee esimerkiksi VALO-ei orjuudelle -yhdistys, joka tekee pyynnöstä mm. seurakuntavierailuja.

Yle Areenasta löytyy kaksi lyhyttä keskustelua liittyen ihmiskaupan tunnistamisesta ja ihmiskaupan uhrien auttamisesta.

Päivitetty