Hyppää sisältöön

Striimaus ja AV-sisällöt

Striimaus on seurakuntalaisten palvelua

Striimaus – virallisemmin suoratoisto – on osa yhä useamman seurakunnan toimintaa. Vuonna 2016 lähes joka kolmas seurakunta ilmoitti välittävänsä seurakunnan tapahtumia suoratoistona tai tallenteina verkossa. Verkon kautta välitetään ääntä ja kuvaa jumalanpalveluksista, hartauksista, konsertteja, nuortentapahtumia, keskusteluja ja muita tilaisuuksista ympäri Suomea.

Verkon välityksellä jumalanpalveluksiin osallistuvat esimerkiksi ne, jotka eivät terveydentilansa tai perhetilanteensa vuoksi voi saapua paikalle, mutta myös esimerkiksi toisille paikkakunnille tai ulkomaille muuttaneet entiset seurakuntalaiset.

Striimaus on tapa palvella seurakuntalaisia ja samalla mataloittaa kynnystä, jotta yhä useampi rohkaistuisi tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. Osa seurakunnista palvelee myös välittämällä striimiä toimituksista, näin esimerkiksi ulkomailla asuvat sukulaiset voivat olla mukana seuraamassa kastetta tai avioliittoon vihkimistä.

Ohjeisto

Jos seurakunnan tilaisuudesta välitetään kuvaa, on tärkeää, että tilaisuuteen osallistuvat ovat tietoisia kuvauksesta jo tilaan tultaessa. Lisäksi niille, jotka eivät halua, että heitä kuvataan, on tarjottava kuva-alueen ulkopuolelle jäävä tila. Esimerkki tilan oveen laitettavasta ilmoituksesta löytyy tämän sivun liitteistä.

On suositeltavaa pyytää musiikin esittäjiltä kirjallinen suostumus tilaisuuden striimaukseen. Erillistä musiikin raportointia ei pääsääntöisesti edellytetä, poikkeuksena pääsymaksulliset tilaisuudet. Alaikäisten esiintyjien osalta on oltava huoltajan antama suostumus.

Lisäksi on selvitettävä, synnyttääkö striimaus tekijänoikeudellisia korvausvelvoitteita. Useimmissa tapauksissa seurakunnalla on suositeltavaa olla Teoston MediapienlupaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Striimaajan kanssa kannattaa sopia, että striimaajalle mahdollisesti muodostuvat tekijänoikeudet siirtyvät seurakunnalle.

Tekninen toteutus

Striimaus voidaan teknisesti toteuttaa hyvinkin monella eri tavalla, mutta tarvittavien teknisten laitteiden käyttö on jatkuvasti tullut helpommaksi ja hinnat edullisemmiksi. Tutustumalla eri seurakuntien käyttämiin ratkaisuihin, voi löytää omalle seurakunnalleen parhaiten soveltuvan.

Striimauksia toteuttavat ja niistä kiinnostuneet kohtaavat Kirkko striimaa! Facebook-ryhmässäLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Ryhmä on suljettu, mutta jäseniksi toivotetaan tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet seurakuntien sekä kristillisten järjestöjen työntekijät, maallikot ja luottamushenkilöt.

Mobiiliteknologia ja palvelut kuten Facebook Live ja Twitterin Periscope tarjoavat keveitä ja ketteriä ratkaisuja, mutta on syytä muistaa, että niitäkin koskevat samat eettiset ja tekijänoikeudelliset periaatteet kuin teknisesti raskaampiakin striimauksia.

Tekstittäminen

Jos tallenne jää verkkoon, se on saavutettavuusvaatimustenLinkki avautuu uudessa välilehdessä täyttämiseksi tekstitettävä joko julkaisuhetkellä tai 14 vuorokauden kuluessa julkaisemisesta.

Kirkkohallitus ja Kopiosto ovat vuonna 2022 solmineet pilottisopimuksen, jonka nojalla seurakunnan on mahdollista tekstittää tietyissä julkaisuissa olevat virret ja laulut striimatuissa jumalanpalveluksissa.
Lue lisää: Striimaus ja videoiden julkaiseminen 

Konfirmaatiojumalanpalveluksen striimaus (3.6.2020)


Koronapandemian aikana konfirmaatiojumalanpalveluksia striimataan normaalitilannetta useammin. Konfirmaatiojumalanpalvelus vertautuu jumalanpalvelukseen, ei kirkolliseen toimitukseen (esimerkiksi kaste, avioliittoon vihkiminen tai hautaan siunaaminen). Tilaisuudessa toimitaan kirkon normaalien striimausohjeiden mukaisesti.

Keskeistä on muistaa seuraavat asiat:

1. Jos konfirmaatiosta välitetään kuvaa, on tärkeää, että tilaisuuteen osallistuvat ovat tietoisia kuvauksesta tilaan tultaessa. Striimauksesta on toki kohteliasta kertoa jo etukäteen konfirmoitaville ja heidän perheilleen. Lisäksi niille, jotka eivät halua, että heitä kuvataan, on tarjottava kuva-alueen ulkopuolelle jäävä tila. Tämä koskee myös konfirmoitavia henkilöitä. Kirkon ovella oltava tieto siitä, että tilaisuus striimataan sekä missä striimi on nähtävissä. Käytännössä voi esimerkiksi rajata alttarialueesta osan niin, että he jotka eivät halua näkyä kuvissa konfirmaatiossa tai ehtoollisen nauttimisen yhteydessä, voivat sijoittua sinne. Muiden seurakuntalaisten osalta on hyvä ilmoittaa esimerkiksi, että vain ensimmäinen jakopöydällinen näkyy striimissä, jonka jälkeen siirrytään kuvituskuvaan.

2. Alaikäisten esiintyjien osalta on oltava heidän vanhempiensa antama kirjallinen suostumus. Esiintyminen viittaa tässä kohden erilliseen musiikkiesitykseen, kirkkodraamaan tai vastaavaan.

Konfirmaatiomessussa erikseen huomioitavaa:

1. Osallistuminen konfirmaatioon ei ole esiintymistä, eli vanhempien lupaa ei rippikoululaisilta tarvita. Rippivirteen tai -lauluun osallistumista ei myöskään tulkita esiintymiseksi.

2. Jos rippikoululaisia ja isosia esiintyy esimerkiksi bändinä tai erikseen muodostettuna kuorona, lupa vanhemmilta periaatteessa tarvitaan.

3. Joissain seurakunnissa rippikoululaisilta itseltään on pyydetty kirjallinen suostumus siihen, että heitä voidaan kuvata rippikoulun aikana ja/tai konfirmaatiossa. Tällainen alaikäisen lupa ei kuitenkaan ole juridisesti pätevä, vaan lupa esiintymiseen on saatava vanhemmilta tai muulta lapsen huoltajalta. Käytännössä rippikoululaisen ilmaistu tahto on tietysti syytä ottaa huomioon, eli turvata mahdollisuus osallistua tilaisuuteen siten, sekä että halutessaan jää kuvausalueen ulkopuolelle.

4. Konfirmaatiotilaisuutta striimaavat usein myös rippikoululaisten ystävät, omaiset ja muut seurakuntalaiset. On hyvä, jos seurakunta kertoo heille, että tilaisuus striimataan seurakunnan puolesta, ja pyytää heitä noudattamaan kirkon yhteisiä periaatteita. Tämä ohjeistus kannattaa kertoa rippikoululaisille ja heidän perheilleen etukäteen ja siitä voidaan vielä muistuttaa ennen konfirmaatiomessun alkua. Voidaan myös vedota siihen, että koska seurakunta toteuttaa striimauksen, ei jokaisen tarvitse striimata itse.

Päivitetty