Hyppää sisältöön

Kirkko edistää kunnioittavaa keskustelua

Kunnioittavan keskustelun periaatteita voidaan soveltaa avioliitosta käytävän keskustelun lisäksi myös muihin jännitteitä aiheuttaviin kysymyksiin. Kunnioittavan keskustelun periaatteet eivät sulje pois kriittistä ja avointa keskustelua, vaan päinvastoin tukevat ja edistävät sitä tekemällä näkyväksi järkevän dialogin pelisääntöjä.

Kunnioittavan keskustelun tuntomerkkejä ovat muun muassa seuraavat:

1. Kunnioitus: keskustelijat pyrkivät arvostamaan toista osapuolta ja myös osoittavat sen toisille, vaikka olisivatkin eri mieltä.

2. Pyrkimys kuunnella ja ymmärtää: keskustelijat pyrkivät vilpittömästi ymmärtämään toistensa lähtökohtia, johtopäätöksiä ja perusteluja silloinkin, kun päätyvät erilaisiin näkemyksiin. Jokainen voi puhua vain omasta puolestaan.

3. Asiaan keskittyminen: keskustelijat keskittyvät itse asiaan ja haastavat toistensa perusteluja, ja pidättyvät viemästä keskustelua esimerkiksi henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka ovat aiheen kannalta epäolennaisia. Yhdistävien asioiden huomaaminen on avuksi.

4. Omien näkemysten rehellinen ja avoin ilmaiseminen: omien ajatusten esille tuominen on tärkeää, tuntuivatpa ne keskeneräisiltä tai valmiilta. Perusteluihin kannattaa kiinnittää huomiota.

5. Sananvapaus ja vastuu: keskustelijat kunnioittavat toistensa ilmaisunvapautta, puolustavat sitä ja pidättyvät sen kanssa ristiriidassa olevista vaikutuskeinoista.

6. Avoimuus muutokselle: keskustelijat ovat avoimia kuuntelemaan toista osapuolta, oppimaan häneltä ja tarvittaessa tarkistamaan omia näkemyksiä.

Periaatteet ovat piispainkokouksen laatimat ja ne ovat vastauksessa kirkolliskokouksen pyyntöönLinkki avautuu uudessa välilehdessä edistää kunniottavaa keskustelua. 

Tälle sivulle tulee materiaalia, jonka avulla kunnioittavaa keskustelua voi nostaa esille viestinnässä. Kirkon viestintä twiittaa kunnioittavasta keskustelusta Kirkon Twitter-tililläLinkki avautuu uudessa välilehdessä #kunnioittavakeskustelu #piispat. 

Violetilla taustalla tekst:i ilmaise näkemyksesi avoimesti ja rehellisesti. #kunnioittavakeskustelu

 

Violetilla pohjalla vaalea kehys, jossa teksti: Arvosta keskustelukumppaniasi. #kunnioittavakeskustelu

Violetilla pohjalla vaalea kehys, jossa teksti: Kuuntele ja pyri ymmärtämään. #kunnioittavakeskustelu

Violetilla pohjalla vaalea kehys, jossa teksti: Älä vie keskustelua henkilökohtaisuuksiin. #kunnioittavakeskustelu

Violetilla pohjalla vaalea kehys, jossa teksti: Kunnioita ilmaisuvapautta. #kunnioittavakeskustelu

 

Päivitetty