Taide

Ihminen osallistuu taiteen kautta Jumalan luomistyöhön. Kirkko puolestaan tukee monia taiteilijoita rahallisesti.

Taide kuuluu kirkon elämään

Kristillinen usko on ollut oleellinen osa suomalaista kulttuuria jo vuosisatojen ajan. Tänäkin päivänä taide kuuluu kirkon elämään, ja kirkko tukee kristillisiä kulttuurituotantoja monin eri tavoin.

  • Seurakunnat voivat antaa tilojaan taideprojektien käyttöön.
  • Taloudellista avustusta taideprojekteihin voi pyytää esimerkiksi seurakunnilta, hiippakunnilta tai järjestöiltä.
  • Myös Kirkkohallitukselta voi pyytää avustusta.

Kirkon keskusrahastolle osoitetut vapaamuotoiset avustuspyynnöt voi lähettää osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi