Mahdollistava kirkko

Mahdollistava kirkko -työskentelymateriaali on tarkoitettu pohjaksi, kun pohditaan, millainen yhteisö seurakunta on, ketä siihen kuuluu ja millainen käsitys ihmisestä ohjaa suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaa seurakunnissa.

Päivitetty