Kirkon vammaisuuden ja saavutettavuuden neuvottelukunta

Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunta tukee saavu - Kirkon saavutettavuusohjelman toteutumista kirkossa että seurakunnissa.

Päivitetty