Hyppää sisältöön

Kustannukset kulttuuriperinnöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin.

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 33 / 2006 on ohjeistus kulttuuriperinnön hoitoon liittyvien lisäkustannusten ilmoittamisesta.
Päivitetty