Kustannukset kulttuuriperinnöstä

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 33 / 2006 on ohjeistus kulttuuriperinnön hoitoon liittyvien lisäkustannusten ilmoittamisesta. Tarkemmat ohjeet annetaan taloustilasto-ohjeissa.

Päivitetty