Kulttuuriperintötyö

Kulttuuriperintö vahvistaa paikallista identiteettiä ja samalla se korostaa seurakunnan merkitystä yhteisössään. Kulttuuriperintö liittää seurakuntalaiset sukupolvien ketjuun. Kulttuuriperintötyötä tehdään jokaisessa seurakunnassa ja on osa seurakunnan tavallista työtä.

Kulttuuriperintötyö tarkoittaa:

  • kirkollisten arvorakennusten ylläpitoa ja hoitoa, korjaus-, konservointi- ja restaurointitoimintaa, 
  • seurakunnan taiteen, esineistön ja muun irtaimiston tarkoituksenmukaista ja hyvää käyttöä ja hoitoa,
  • hautausmaiden kulttuuriarvojen säilyttämistä ja
  • kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvien kustannusten seurantaa.
Päivitetty