Ovet auki uusille mahdollisuuksille

Huolehdimme viestinnän perusasioista. Huolehdimme siitä, että

  • viestinnän työkalut ja niiden osaaminen ovat kunnossa
  • vuosittaiset ja erityissuunnitelmat, kuten kriisiviestintäsuunnitelma, ovat ajan tasalla ja harjoiteltuina
  • yhtenäiset ohjeistot ja suunnitelmat ovat helposti saavutettavissa
  • työntekijät saavat tarvitsemaansa tukea ja koulutusta viestimiseen.

Uskallamme uudistua. Kuljemme kohti uusia kanavia ja keinoja, vuorovaikutteisuutta ja digitalisaation uusia ulottuvuuksia. Tuemme pop-up-kulttuuria, kokeilemme rohkeasti, vaikka aina emme onnistuisikaan. Uskallamme myös luopua vanhasta, kun sen aika on.

Joskus pop up -toiminta ei vaadi suuria satsauksia. Linkin takana esimerkki lumen luomisesta, joka nousi otsikoihin. Itäväylä (itavayla.fi)

Arvioimme, mittaamme ja opimme. Asetamme vaikuttavuustavoitteita, mittaamme oikeita asioita, seuraamme mittareita ja keräämme palautetta. Näiden avulla pystymme jatkuvasti kehittymään ja kehittämään toimintaamme.

Viestinnän ja erityisesti vaikuttavuuden mittaamisen sanotaan usein olevan vaikeaa. Hyvään alkuun mittaamisessa ja arvioinnissa pääsee kanavakohtaisella analytiikalla, mediaseurannalla ja -analyysillä, mainetutkimuksilla, työtyytyväisyyskyselyillä tai asiakaskyselyillä.

Viisi estettä viestinnän mittaamiselle ja tikapuut niiden yli – Viestijät (viestijat.fi)

Takaisin sivun alkuun